نام، مشخصات علمی و دمای رشد انواع بذر قارچ خوراکی موجود:

نام علمی گونه قارچ
دمای رشد C ̊
پلئوروتوس فلوریدا (Pleurotus Florida)
25 ~ 18
پلئوروتوس استراتوس (قارچ ستاره ای) (Pleurotus Ostreatus)
25 ~ 18
پلئوروتوس ستیرینوفیلوس (قارچ طلایی) (Pleurotus Citrinopileathus)
27 ~ 20
هایفزیوس اولماریوس (Hypsizygus Ulmarius)
22 ~ 16
هایفیزیوس مارمورئوس (Hypsizygus Marmaoreus)
20 ~ 12
پلئوروتوس ارینجی (شاه صدف) (Pleurotus Eryngii)
20 ~ 15
هریسیوم اریناسئوس (Hericium Erinaceus)
28 ~ 15
فلامولینا ولوتیپس (Flammulina Velutips)
15 ~ 8
ولواریلا ولواسه‌آ (قارچ قهوه‌ای) (Volvariella Volvacea)
33 ~ 28
پلئوروتوس جامور (Pleurotus Djamor)
25 ~ 18
کوپرینوس کوماتوس (Coprinus Comatus)
20 ~ 15
گنودرما لوسیدیوم (Ganoderma Lucidom)
35 ~ 23لیست قیمت انواع بذر قارچ ارائه شده توسط قارچ آرین:

نوع بذر قارچ
قیمت کیلو (ریال)
بذر قارچ دکمه ای زیر 100 کیلو
25.000
بذر قارچ دکمه ای بالای 100 کیلو
25.000
بذر قارچ صدفی زیر 100 کیلو
25.000
بذر قارچ صدفی بالای 100 کیلو
25.000
بذر سایر قارچ ها زیر 100 کیلو
28.000
بذر سایر قارچ ها بالای 100 کیلو
24.000لیست قیمت انواع کالچر و استوک های ارائه شده توسط قارچ آرین:

نوع کالا
قیمت (ریال)
کالچر انواع قارچ داخل لوله
250.000
پلیت انواع قارچ
75.000
استوک شیشه ای بذر قارچ
65.000پس از واریز مبلغ اقلام و لوازم مورد نیاز تولید قارچ به شماره حساب 0100576393004 سپهر بانک صادرات به نام عادل رضایی تبریزی، سفارشات تقدیم حضور می‌گردد. لطفاً قبل از واریز مبلغ برای هماهنگی از طریق تماس با پژوهشگران قارچ آرین با ما تماس بگیرید.