قارچ آرین، تولید قارچ، قارچ خوراکی، قارچ صدفی، قارچ دارویی، مصرف قارچ

تماس با ما


تلفن دفتر فروش: ۳۶۳۰۲۰۴۹- ۰۲۶

آدرس: ایران، کرج، محمدشهر، صندوق پستی ۱۷۷ - ۳۱۸۴۵

(همراه مدیریت: ۰۹۱۲۲۰۱۱۰۷۴)

Email: p.gharcharian@yahoo.com